Plac Kaszubski 8 lok 311 Gdynia

+48 58 3331000 biuro@e-centrum.eu

Bezpieczeństwo

slide

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UNII EUROPEJSKIEJ 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE WEJDZIE W ŻYCIE 25 MAJA 2018 R. W 2018 r. wejdzie w życie nowe […]

UPROSZCZONY SCHEMAT PODPISU CYFROWEGO

Osiągnięcie poufności, autentyczności i nienaruszalności wiadomości odbywa się poprzez już szyfrowanie wiadomości przed przesłaniem jej do odbiorcy. Przy tym szyfrowaniu musi oczywiście być wykorzystany odpowiedni klucz publiczny odbiorcy. Certyfikację stosuje się w celu uniknięcia podstawienia fałszywego klucza publicznego. Certyfikat jest poświadczeniem autentyczności podpisanym przez osobę (instytucję) godną zaufania, nazywaną urzędem […]

PRYWATNOŚĆ KOMUNIKACJI

Wpływ technologii na podstawowe prawa do prywatności i ochrony danych jest nadal przedmiotem zainteresowania, o czym dyskutowano na Międzynarodowej Konferencji Komisji ds. Ochrony Danych i Prywatności, która odbyła się we wrześniu w Hongkongu. Musimy zwrócić większą uwagę na prawa jednostek w zakresie rozwoju rozwiązań technologicznych i zapewnić, że technologia służy […]

E-podpisy

FREE
VIEW