Plac Kaszubski 8 lok 311 Gdynia

+48 58 3331000 biuro@e-centrum.eu

JPK

JPK – Jednolity Plik Kontrolny

Czym jest JPK?
To zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres

 • Przesyła się go wyłącznie w formie elektronicznej
 • Comiesięczne przekazywanie postaci elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach
Kto składa JPK?
Obowiązek przekazywania JPK VAT  od 1 stycznia 2018 roku będzie dotyczyć wszystkich podatników VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K;

 • nawet jeśli twoje obroty nie przekroczyły 2 mln euro,
 • nawet jeśli zatrudniasz mniej niż 10 osób
 • 1 lipca 2016r. – duże podmioty
 • 1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty
 • 1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorcy.
Kiedy nie składasz JPK?
JPK nie składasz jeśli korzystasz ze zwolnieni od podatku towarów i usług. Dotyczy to podatników:

 • Wykonujących wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo – zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy,
 • Którzy wybrali zwolnienie podmiotowe – zgodnie z art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy (z uwagi na uzyskany obrót),
 • Organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne (art. 82 ust. 3).
Kiedy wysłać JPK?
Wysyłanie informacji o prowadzonej ewidencji w formir pliku JPK masz obowiązek od 1 stycznia 2018 roku do 25 dnia po zakończeniu każdego miesiąca. Jeśli rozliczasz sie metodą kwartalną i tak przesyłasz JPK co miesiąc

 • przykład: do 25 lutego wyślesz informacje za styczeń
Jak złożyć JPK?
Instrukcja wysyłki JPK

Aby zacząć podpisać plik JPK należy posiadać Zestaw Certum do podpisu elektronicznego oraz mieć zainstalowane oprogramowanie proCertum SmartSign. Aplikacja ta służy do składania oraz weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy użyciu ważnego certyfikatu kwalifikowanego

Aby zacząć podpisać plik JPK należy:

I    Zakupić zestaw do kwalifikowanego podpisu elektronicznego z prawidłowym znacznikiem czasu

II  Pobrać i zainstalować aplikacje proCertum SmartSign do podpisania Pliku JPK

 • Aplikacja ta służy do składania oraz weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy użyciu ważnego certyfikatu kwalifikowanego.
 • W celu rozpoczęcia pracy z aplikacją proCertum SmartSign należy ją poprawnie zainstalować w posiadanym systemie operacyjnym.
 • Operację podpisu elektronicznego można wykonać na dwa sposoby: na pojedynczym pliku – poprzez wskazanie pliku za pomocą przycisku Dodaj plik,  na grupie plików – poprzez wielokrotny wybór plików za pomocą przycisku Dodaj plik lub poprzez dodanie katalogu za pomocą przycisku Dodaj katalog
 • Centrum pomocy kliknij w: TUTAJ

III  Pobrać i zainstalować aplikacje Ministerstwa Finansów do obsługi JPK

 • Do prawidłowego działania JPK potrzebujemy zainstalowanego .Net Framework w wersji 4.5.2.               kliknij w: PLIK
 • Aby ściągnąć oraz zainstalować aplikację kliencką Ministerstwa Finansów do wysyłania plików JPK w wersji Windows 32-bitowej kliknij w: PLIK
 • Aby ściągnąć oraz zainstalować aplikację kliencką Ministerstwa Finansów do wysyłania plików JPK w wersji Windows 64-bitowej kliknij w: PLIK
 • Aby prawidło zaimportować plik JPK należy wskazać ścieżkę do sterownika karty kryptograficznej w panelu aplikacji MF do obsługi plików JPK
 • Aby prawidłowo przygotować oraz zaimportować plik JPK do aplikacji MF należy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów.

IV   Po wysłaniu JPK możesz pobrać formularz UPO_JPK, kliknij TUTAJ

V    Korekta JPK

 • Po złożeniu pliku JPK mogą pojawiać się zdarzenie, które wymagają zmian w ewidencji VAT ( np. wystawisz fakturę korygującą za dokonaną sprzedaż, z których obrót już rozliczyłeś i wykazałeś w złożonym wcześniej pliku).
 • Złóż korektę JPK_VAT oznaczając cel złożenia:2. Korekta musi obejmować wszystkie zmiany w JPK. Nie ma ograniczeń co do ilości przesyłanych korekt.
 • W przypadku podatników obowiązanych do składania deklaracji VAT miesięcznie, korektę JPK_VAT należy złożyć niezwłocznie po skorygowaniu deklaracji VAT-7 lub po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu błędnych danych kontrahenta. W przypadku podatników rozliczających VAT kwartalnie korekty za poszczególne miesiące należy złożyć niezwłocznie po zidentyfikowaniu błędów uzasadniających jej dokonanie w pliku.
 • Korektę JPK_VAT należy złożyć między innymi w przypadku zmiany pozycji dotyczących: podatku należnego, podatku naliczonego, błędów dotyczących dat, w przypadku zmiany danych kontrahenta uniemożliwiających jego identyfikację. Korekta powinna polegać na złożeniu nowego, kompletnego i zawierającego prawidłowe dane pliku JPK_VAT (błędem będzie złożenie pliku JPK_VAT zawierającego jedynie dane korygowane). Korektę JPK_VAT składa się z oznaczonym celem złożenia: 2. Od stycznia 2018 w przypadku korekty oznaczamy cel złożenia 1 oraz 2, 3 itd. – przypadku kolejnych korekt.
Chcesz dołączyć do posiadaczy Kwalifikowanego podpisu elektronicznego, masz jakieś pytania? Wyślij wiadomość na adres: biuro@e-certum.pl podaj imię, nazwisko i telefon. Bądź zadzwoń pod numer 58 500 8000 Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą.
Obowiązki podatnika
Od 1 lipca 2018 roku organy podatkowe będą mogły wezwać mikroprzedsiębiorcę oraz małego i średniego przedsiębiorce, który prowadzi księgowość w formie elektronicznej do dostarczenia innych struktur JPK z informacjami na temat:

 • faktur
 • ksiąrachunkowych i podatkowych
 • wyciągów bankowych
 • obrotów magazynowych

Podatnik będzie miał nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych plików JPK. Będzie mógł je przekazać np: na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych. W niektórych przypadkach, np: zbyt duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej, możesz zwrócić się o wydłużenie lub odroczenie terminu złożenia JPK_VAT.

 • Każda faktura sprzedażowa czy zakupowa w JPK_VAT powinna być wpisana pojedynczo. Nie można wpisywać zbiorczo danych z jednego oddziału.
 • Jeśli przedsiębiorca nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego związanego z wysokością obrotów poniżej 200 tys. zł i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, to ma obowiązek sporządzania i przesyłania JPK_VAT.
 • Korektę roczną VAT od wszystkich wydatków, których dotyczy korekta, należy wykazywać w JPK_VAT zbiorczo, w jednym wierszu, wypełniając odpowiednio pola K_47 i K_48. Roczna korekta jest wykazywana jednorazowo, w JPK_VAT za styczeń następnego roku. Kwota korekty jest wyliczana na podstawie zapisów w rejestrach za poprzedni rok. Korekta roczna VAT nie powoduje zmian w prowadzonych rejestrach za poprzedni rok, lecz wpływa na rozliczenie za bieżący okres w którym jest dokonywana
 • Roczną kwotę korekty podatku naliczonego w związku ze sprzedażą mieszaną należy wykazać w styczniowym JPK_VAT oraz w deklaracji VAT-7K za I kwartał 2018 r

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-podpisy

FREE
VIEW